Takläggare Ludvika

Tak är vår specialitet

Takläggare

Takläggning från start till mål

Då det kommer till taket så kan man som husägare inte vara nog uppmärksam kring vilken status detta håller. För obönhörligt så är det så att taket tar stryk. Det kommer hela tiden attacker från naturen och dit räknar vi hårda vindar, regn, solsken (som bleker taket och förfular det rent estetiskt) samt snö och hagel. I Sverige så får taket även räkna med både heta sommardagar och extremt kalla vinterdagar – temperaturskillnader som även de påverkar skicket och statusen på ett tak.

Ser man inte över taket i fråga så kan man räkna med negativa aspekter som A) kostsamma vattenskador och B) högre uppvärmningskostnader (kall luft kommer in i huset – varm luft försvinner; en ohållbar ekvation som blir väldigt dyr).

läggning av nytt tak

Däri ligger således ett värde i att dels kontrollera sitt tak och dels vidta de åtgärder som krävs för att se till att taket hålls i så bra skick som möjligt. Det kan innebära att man måste byta ut taket i fråga och om detta ska vi tala vidare om här. Står man inför att byta tak så finns det nämligen en sak att ta hänsyn till lite mer än andra – vilket material man väljer.

Valet av takmaterial påverkas bland annat av hur starka takstolar man har, lutningen på taket och vilken stil man personligen föredrar. Har man en låg taklutning brukar det vara fördelaktigt att välja plåttak då man får ett tak helt utan glipor där smältvatten från snö och is eller regn i kombination med stark vind inte blir ett problem. Vatten har annars en förmåga att krypa in om taklutningen inte är stor nog.

Har man däremot ett helt vanligt sadeltak eller brutet sadeltak med en ordentlig lutning så går det minst lika bra att välja traditionellt tegel. Det har fördelen att det brukar isolera aningen bättre mot både temperaturförändringar och ljud.  

Anlita en professionell takläggare

Oavsett vilket takmaterial du väljer så ska du alltid vara noga med att anlita ett proffs när du ska lägga om eller renovera taket. Taket är extremt viktigt för att hela din byggnad ska hållas i gott skick. Då tak är kostsamma är det viktigt att satsa på hög kvalitet från början för att få en lång livslängd. Dessutom så är det billigare att anlita en takläggare idag tack vare rot-avdraget. Att försöka snåla eller våga sig på det riskabla jobbet att försöka göra om taket själv lönar sig knappast.

Takläggning från start till mål

 1. Det gamla materialet tas bort och undertaket kontrolleras och repareras vid behov.
 2. Vid behov läggs ny råspont ovanpå takstolarna.
 3. Takpapp mäts upp och läggs ut i takets längdriktning. Den första våden ska ligga parallellt med takstolen för att det ska bli tätt.
 4. Våderna överlappar varandra och fästs med asfaltsklister innan de spikas fast med pappspik.
 5. Ströläkt monteras över hela takhöjden.
 6. Längsgående bärläkt monteras ovanpå ströläkten. Det är här vi sedan fäster tegelpannor eller plåtar.
 7. Plåtar eller tegel läggs mot vindriktningen, vinkelrätt mot taknocken.
 8. Vi arbetar nerifrån och upp för att så att säga jobba lager för lager uppåt. För våra tegelimiterande plåttak kan vi många gånger skära till fulla längder så att det bara blir ett stycke från takfot upp till nock, vilket minskar risken för läckage.
 9. Taknock och gavlar täcks med nockpannor eller plåt.
 10. Plåtdetaljer för skorsten, takfönster och vindskivor monteras för att säkra de sista detaljerna.
 11. Därefter slutbesiktar vi taket för att försäkra oss om att varje detalj har utförts korrekt.

 

Ditt nya tak är nu färdigt!

Nytt kvalitetstak snabbt och enkelt!