Takläggare Ludvika

Din snabba takläggare i Ludvika

Takläggare

Takläggning från start till mål

Då det kommer till taket så kan man som husägare inte vara nog uppmärksam kring vilken status detta håller. För – obönhörligt så är det så att taket tar stryk. Det kommer hela tiden attacker från naturen och dit vi räknar hårda vindar, regn, solsken(som bleker taket och förfular det rent estetiskt) samt snö och hagel. I Sverige så får taket även räkna med både heta sommardagar och extremt kalla vinterdagar – temperaturskillnader som även de påverkar skicket och statusen på ett tak.

Ser man inte över taket i fråga så kan man räkna med negativa aspekter som A) kostsamma vattenskador och B) högre uppvärmningskostnader (kall luft kommer in i huset – varm luft försvinner; en ohållbar ekvation som blir väldigt dyr).

Däri ligger således ett värde i att dels kontrollera sitt tak och dels vidta de åtgärder som krävs för att göra taket i så bra skick som möjligt. Något som kan innebära att man byter ut taket i fråga och om detta ska vi tala vidare om här. Står man inför att byta tak så finns det nämligen en sak att ta hänsyn till lite mer än andra – vilket material man väljer. Det finns stora fördelar i att välja ett tak av plåt snarare än ett tak va exempelvis tegel och till dessa kan vi nämna följande:

 • Taket håller längre
 • Taket är lättare
 • Taket är enkelt att sätta på plats

 

Taket är extremt viktigt och här kan det verkligen löna sig att anlita proffs av den enkla anledningen att man då garanteras en lång livslängd. Dessutom så är det billigare att anlita en takläggare idag och detta tack vare rot-avdraget.

Takläggning från start till mål

 1. Det gamla materialet tas bort och undertaket kontrolleras och repareras vid behov.
 2. Vid behov läggs ny råspont ovanpå takstolarna.
 3. Takpapp mäts upp och läggs ut i takets längdriktning. Den första våden ska ligga parallellt med takstolen för att det ska bli tätt.
 4. Våderna överlappar varandra och fästs med asfaltsklister innan de spikas fast med pappspik.
 5. Ströläkt monteras över hela takhöjden.
 6. Längsgående bärläkt monteras ovanpå ströläkten. Det är här vi sedan fäster tegelpannor eller plåtar.
 7. Plåtar eller tegel läggs mot vindriktningen, vinkelrätt mot taknocken.
 8. Vi arbetar nerifrån och upp för att så att säga jobba lager för lager uppåt. För våra tegelimiterande plåttak kan vi många gånger skära till fulla längder så att det bara blir ett stycke från takfot upp till nock, vilket minskar risken för läckage.
 9. Taknock och gavlar täcks med nockpannor eller plåt.
 10. Plåtdetaljer för skorsten, takfönster och vindskivor monteras.

 

Ditt nya tak är nu färdigt!

Nytt kvalitetstak snabbt och enkelt!